Pääsääntöisesti sähkötöitä saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Opastettuna tai asiaan perehtyneenä tavallinen sähkönkäyttäjä voi kuitenkin tehdä tiettyjä sähkötöitä. Opastuksen tehtäviin voi antaa sähköalan ammattilainen. Sähkötöitä tekevän pitää perehtyä toimenpiteisiin ennen kuin ryhtyy niitä tekemään.

Tavallinen sähkönkäyttäjä saa edellä esitetyin ehdoin tehdä seuraavia sähkötöitä:

 • Suojalaitteen toiminta-asentoon ohjaaminen
 • Tavallisen tulppasulakkeen vaihto
 • Automaattisulakkeen ohjaaminen toiminta-asentoon tai pois päältä
 • Valonsäätimen (himmentimen) sulakkeenvaihto
 • Valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto
 • Vikavirtasuojakytkimen toiminnantestaus
 • Yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko
 • Sähkölaitteen rikkoontuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto
 • Valaisimen liitäntäjohdon välikytkimen vaihto
 • Sisustusvalaisimen liittäminen valaisinliittimeen eli ”sokeripalaan”
 • Sokeripalan korvaaminen kiinteässä asennuksessa valaisinpistorasialla sekä rikkoontuneen valaisinpistorasian vaihto
 • Valaisinpistotulpan asennus ja vioittuneen tulpan vaihto
 • Jännitteettömien pistorasioiden ja kytkimien kansien irrotus ja maalauksen ja tapetoinnin ajaksi ja rikkoontuneiden kansien vaihto
 • Suojajännitteisten järjestelmien asentaminen valmistajan tai tavarantoimittajan ohjeiden mukaan ** Esimerkiksi aurinkopaneelijärjestelmät, halogeenivalaistus tms. järjestelmät
 • Harrastustoimintana tehtävät sähkölaitteiden kokoonpanotyöt ** Esimerkiksi radioamatöörilaitteet tai elektroniikkarakennussarjat

Omakotirakentajaa ja remontoijaa kiinnostavat luonnollisesti monet muutkin työt, joissa voisi hyödyntää omaa työvoimaansa. Myös seuraavia töitä on tavallisen sähkön käyttäjän mahdollista tehdä:

 • Omakotitalon antennin asentaminen.
 • Sähkölaitteiden mekaanisten osien korjaaminen, kuten pesukoneen letkun vaihto edellyttäen, että laitteen kosketussuojaus (myöskään vesisuojaus) ei muutu.
 • Luotettavasti ja kokonaan jännitteettömäksi tehtyjen asennusten purku. Sähköammattilainen varmistaa, että asennukset ovat varmasti jännitteettömät.
 • Kaapeliojan kaivu ja kaapelien veto maahan. Ennen kaapeliojan peittämistä on sähköalan ammattilaisen todettava, että työ on tehty kunnolla ja kaapelit suojattu asianmukaisesti.

Sinulla on vastuu käyttämästäsi ja korjaamastasi sähkölaitteesta ja sähköasennuksesta. Koska väärin käytetty tai virheellisesti korjattu sähkölaite voi aiheuttaa hengen- tai palovaaran, on syytä noudattaa annettuja ohjeita ja tarvittaessa pyytää apua sähköalan ammattilaiselta. Vaikka kuinka joku edellä esitetty toimenpide olisi sallittua, ei siihen pidä ryhtyä, jos vähänkin epäröi omia taitojaan ja kykyjään.

Sähkölaitteiden tuunaaminen

Kiinnostus vanhojen sähkölaitteiden, erityisesti valaisimien, uusiokäyttöön ja omatoimiseen kunnostamiseen ja tuunaamiseen on kasvanut. Vaikka sähkölaitetta muokattaisiin vain omaa käyttöä varten, on sen oltava aina sitä koskevien vaatimusten mukainen. Esimerkiksi vaihdettaessa tai uusittaessa valaisimen varjostinta on varmistuttava siitä, etteivät muutokset aiheuta varjostimen tai valaisimen ylikuumentumista.

Sallitut sähkötyöt: yleisohjeita

Joitakin sähkötöitä voi tehdä ilman muodollista ammattitaitoakin. Tämä kuitenkin edellyttää, että tekijä on perehtynyt tehtäviin töihin ja yleensäkin tottunut tekemään tarkkoja teknisiä tehtäviä. Lisäksi pitää olla käytössä sopivat työvälineet ja sopivat työskentelyolosuhteet, esimerkiksi riittävä valaistus ja tarvittaessa sopiva työtaso.

Tee aina sähkölaitteisiin kohdistuvat työt jännitteettöminä. Ennen töiden alkua sähkö on katkaistava joko pääkytkimellä, poistamalla sulake/sulakkeet tai katkaisemalla sähköt johdonsuojakatkaisijalla ko. sähköpiiristä (kuvat) tai irrottamalla sähkölaitteen pistotulppa pistorasiasta. Varmista sitten työkohteen jännitteettömyys esimerkiksi jännitteenkoettimella, yleismittarilla tai kokeilemalla toimivaa sähkölaitetta pistorasiassa. Ennen kuin kokeilet jännitteettömyyttä jollain välineellä, tarkista että kyseinen väline tai laite varmasti toimii. Varmista myös, ettei kukaan pääse kytkemään sähköä työkohteeseen. Käytä tarvittaessa lukitusta tai varoituskylttiä.

Kodin sähköverkko

Pääkeskus

Kodin sähköverkko on yhteydessä jakeluverkkoyhtiön verkkoon. Jakeluverkon haltija – sähkölaitos – tuo sähkön liittymisjohtoa pitkin rakennuksen sähköpääkeskukseen.P ääkeskuksessa on yleensä seuraavat laitteet:

 • Pääsulakkeet
 • Pääkytkin
 • Sähköenergiamittari
 • Muita keskuksia ja laitteita syöttävät sulakkeet tai katkaisijat ja mahdolliset vikavirtasuojat
 • Ylijännitesuojat, silloin kun ne on haluttu asentaa.

Pääsulakkeet suojaavat keskusta siellä sattuvilta vioilta ja toisaalta myös rajoittavat kuluttajan käytössä olevaa sähkötehoa. Mitä suurempi sähköteho tarvitaan, sitä suuremmat pääsulakkeet pitää hankkia. Samalla sähköverkkoyhtiön pitää rakentaa myös syöttävä verkkonsa vahvemmaksi, mikä tietenkin maksaa. Pääkytkimellä saadaan keskus ja siitä syötetyt johdot jännitteettömäksi. Tätä tarvitaan silloin kun keskuksessa tehdään sähkötöitä. Jos joudutaan vaihtamaan pääsulakkeet, pitää pääkytkin laittaa nolla-asentoon. Yleensä pääsulakkeet ovat silloin vielä jännitteisiä, mutta sulakkeiden kautta ei kulje virtaa ja sulakkeen vaihdosta ei aiheudu kipinöintiä.

Sähköenergiamittari – se kuuluisa ”kolmivaihevaihtosähkökilowattituntimittari” – mittaa kulutettua sähköenergiaa ja sen lukemien perusteella sähköä siirtävä sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta ja sähköenergian myyjä sähköenergian käytöstä. Energiamittarit ovat nykyään etäluettavia. Ne valvovat myös onko sähköliittymän syöttö kunnossa eli onko liittymässä jännitettä. Jos jännitettä ei ole, joutuu sähköverkkoyhtiö maksamaan asiakkaalle korvauksia. Pääkeskuksen jännitteettömyys voi johtua syöttöverkon viasta tai siitä, että keskus on kytketty jännitteettömäksi pääkytkimellä. Tämän takia pääkytkintä kannattaa käyttää vain sähkötöiden ajan ja jos haluaa saada koko asennuksensa jännitteettömäksi esim. kesämökiltä poissaolon ajaksi, kannattaa pääkytkimen sijasta käyttää etäluettavassa sähköenergiamittarissa olevia kytkimiä.

Pääkeskuksesta sähkö jaetaan asuntojen ryhmäkeskuksiin ja mahdollisesti suoraan sähkölaitteille tai pistorasioille. Tätä varten pääkeskuksessa on näitä syöttöjä suojaavat sulakkeet tai katkaisijat ja pistorasioita suojaavat vikavirtasuojat. Asuntoja syöttävät sulakkeet ovat yleensä tulppasulakkeita, joissa sulake on posliinisen varokekannen alla. Katkaisijat ovat ns. johdonsuojakatkaisijoita, joissa on pieni vipu, jolla toiminut katkaisija saadaan jälleen käyttöön. Pääkeskuksessa voi olla myös ylijännitesuojat, joka suojaavat sähkölaitteita sähköverkkoa pitkin tulevilta ukkosen aiheuttamilta ylijännitteiltä. Ylijännitesuojia kannattaa käyttää erityisesti maaseudulla, jossa syöttö tuodaan ilmajohdoilla. Ilmajohdot ovat paljon alttiimpia salamaiskuille kuin maakaapelit. Normaalisti käytettävät ylijännitesuojat eivät suojaa rakennukseen osuvilta suorilta salamaniskuilta, vaan niiltä suojaamiseen tarvitaan järeämmät ylijännitesuojat ja rakennuksen katolla olevat salamasieppausrakenteet ja maadoitusjohtimet.