Sähkölämmitys on rakennuksen lämmitysjärjestelmä, jossa lämpö tuotetaan sähköllä. Sähkölämmitys on lämmitysmuoto, jossa ensisijaisena energialähteenä on sähköenergia, erotuksena esimerkiksi maalämmöstä, aurinkolämmöstä, ilmasta tai puulämmityksestä, joissa lämmönjakotapa tai lämpöenergian talteenotto voi vaatia sähköenergian käyttöä. Lämmitykseen voidaan käyttää suoraa, varaavaa tai osittain varaavaa sähkölämmitysjärjestelmää. Suorassa sähkölämmitysjärjestelmässä kohde lämmitetään heti, tarpeen mukaan esimerkiksi termostaattiohjattuna. Lämmön luovuttavat esimerkiksi radiaattorit (ns. patterit).

Varaavassa sähkölämmitysjärjestelmässä pyritään hyödyntämään varaava massa (tyypillisesti esimerkiksi lattialaatta, vesisäiliö, tiilirakennelma tai kiviseinä) ja erityisesti sähkön hinnan eri tariffit. Massaan varataan lämpöä halvan tariffin aikana, esimerkiksi yöaikaan. Massa luovuttaa lämmön päivän mittaan, ja varataan jälleen yöaikaan. Varaava massaa tulee olla riittävästi jotta järjestelmä toimisi suunnitellulla tavalla.

Osittain varaava järjestelmä on edellisten sekoitus: osittain varaavassa sähkölämmitysjärjestelmässä hyödynnetään massan varauskykyä, mutta tarvittaessa lisänä käytetään esimerkiksi suoraa sähkölämmitysjärjestelmää, lämpöpumppua tai tulisijaa.

Energiatehokas sähkölämmitys

Asukkaat ovat pääroolissa, kun sähkölämmitteisen kodin energiankulutusta halutaan vähentää. Jo sähkölämmitysjärjestelmää ja huonelämpötiloja säätämällä lämmityskustannukset voivat pienentyä huomattavasti – jopa 30-40 prosenttia – ilman suuria remontteja.

Sähkölämmitys on tehokkaasti käytettynä hyvä lämmitysvaihtoehto

Sähkölämmityksen säätötapojen lisäksi säästöjä voi saada tarkkaan valituilla hankinnoilla, esimerkiksi lisäämällä automaatiota. Tekniset muutokset kannattaa aina tehdä ammattilaisen opastuksella.

Sähkönkulutukseen vaikuttavat: asunnon lämmitys ja vedenkäyttö, pientalon koko ja kunto, ilmanvaihto, lämmitysjärjestelmän ikä sekä ohjausjärjestelmä ja automatiikka.

Näin tehostat sähkönkäyttöä kotona

Sähkölämmitys: Säädä huonelämpötilat oikein. Aiotko vaihtaa lämpöpatterit? Valitse tarkasti säädettävät ja ohjattavat patterit sekä säätölaitteet. Sähkölämmityksen järkevät uudistukset: termostaatit, säätimet ja ohjausjärjestelmät. Talotekniikka: Ohjausjärjestelmällä saat säästöjä ja mukavuutta.

Käyttövesi: Säästöä saat käyttötapoja muuttamalla ja käyttövesivaraajan säädöillä. Kotitaloussähkö: Valaistukseen LED-lamput ja vanhojen laitteiden vaihtaminen energiatehokkaisiin. Talo: Ikkunoiden ja ovien tiivistäminen tai uusiminen, seinien lisäeristäminen, ylä- ja alapohjan sekä maata vasten olevien seinäosien lisäeristäminen sekä talon vaipan lämpöteknisten ominaisuuksien parantaminen.

Suorassa sähkölämmityksessä on hyvä hyötysuhde

Sähkölämmityksen hyötysuhde eli kyky muuttaa energia lämmöksi on hyvä. Otetaan esimerkkinä sähkölämmitin: kun sähkölämmittimen vastukset tai puhaltimet käynnistyvät, alkaa huone tai tila lämmetä hyvin lyhyessä ajassa. Sähköisten lämmityslaitteiden, kuten lämpöpattereiden tai lämmittimien hyötysuhde onkin lähes 100 prosenttia.

Näin ollen suora sähkölämmitys on hyvin energiatehokas ratkaisu. Energiatehokkuus ja sen parantaminen ovat keskeisiä osa-alueita myös esimerkiksi Euroopan Unionin energiapolitiikassa. EU:n uuden energiatehokkuusdirektiivin yhtenä tavoitteena on saada asuinrakennusten energiankulutusta laskemaan merkittävästi vuoteen 2020 mennessä.

Sähkölämmitysjärjestelmä ei vaadi juurikaan huoltoa. Esimerkiksi sähköpattereiden ja lämminvesivaraajien käyttöikä on noin 20–25 vuotta. Pattereiden osien, kuten termostaattien tai venttiilien, käyttöikä voi olla hieman lyhyempi, mutta kuitenkin 10–20 vuoden välillä. Toki etenkin vanhemmissa pientaloissa voivat sekä patterit että etenkin niiden termostaatit olla niin vanhoja, että jo energiansäästönkin kannalta niiden uusiminen tulee pitkässä juoksussa kannattavammaksi.

Esimerkiksi maalämmön osalta voidaan todeta, että maalämpöpumpun käyttöikä on noin 15–30 vuotta ja maalämpöpumpun kompressorin noin 10–15 vuotta. Kompressorin uusiminen tarkoittaa useamman tuhannen euron investointia noin 10 vuoden välein.

Sähkölämmitys mukautuu nopeasti ja on ohjattavissa

Yhtenä sähkölämmityksen selkeänä etuna on sen nopea mukautuvuus vallitsevaan lämpötilaan. Kun esimerkiksi huoneen tai siellä olevien pattereiden termostaatit on asetettu tiettyyn lämpötilaan, pysyy lämpötila tasaisena.

Mukautuvuuden lisäksi entistä tärkeämpi merkitys on nykyään lämmitysjärjestelmän ohjattavuudella. Sähkölämmitysjärjestelmä on mahdollista kytkeä OptiWatti-järjestelmään, joka mahdollistaa kodin älykkään energianhallinnan. Järjestelmä huomioi käyttäjän määritysten lisäksi muun muassa ulkolämpötilan, sääennusteen ja sähkön tuntihinnan, mikäli käytössä on pörssisähkö. OptiWatin avulla hallitset ja optimoit talon sähkölämmitystä automaattisesti ja ennakoivasti.

Arjessa ohjattavuus tarkoittaa muun muassa sitä, että voit ohjata kotisi eri huoneiden lämpötiloja etänä. Voit myös automatisoida huoneiden lämpötilat sen mukaan, oletko kotona vai et. Miksi pitäisit talosi huoneet lämpiminä silloin kun kukaan ei ole kotona? Parempi käyttömukavuus onkin yksi automatisoidun sähkölämmitysjärjestelmän hyötyjä.